Niet alle verenigingen die aangesloten zijn bij EHBO Nederland hebben een website, sommige hebben een Facebook pagina. Voor zover mogelijk is getracht deze gegevens te publiceren. De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van hun website.