Het Nederlandse Rode Kruis heeft aangegeven geen onderdeel meer te willen uitmaken van het bestuur van HartslagNu. Het bestuurlijk terugtrekken van het Rode Kruis heeft geen gevolgen voor de voortgang van het oproepsysteem en de besturing van HartslagNu. In deze mail informeren we jou als HartslagNu-partner alvorens dit met derden te delen.

Als reden voor vertrek heeft het Rode Kruis aangegeven dat het zich vanuit eigen visie en beleid wil richten op reanimatie, het geven van reanimatiecursussen en het onderhouden van een AED-database in de eigen EHBO app. Het Rode Kruis heeft aangegeven de doelstelling van HartslagNu te blijven onderschrijven en bereid te zijn hieraan bij te dragen. Het bestuur van HartslagNu respecteert het besluit van het Rode Kruis en waardeert de inbreng die het heeft gehad, maar maakt zich vooralsnog zorgen over de keuze van het Rode Kruis een eigen AED-database te onderhouden. Hieronder zetten we deze zorgen in het kort uiteen:

  1. De app van het Rode Kruis kan afleiden van de belangrijkste boodschap dat altijd 112 gebeld moet worden. Met als risico dat hulpdiensten en HartslagNu niet – of met tijdverlies – worden gealarmeerd. Dit is in de huidige EHBO app niet duidelijk en dit kan levens kosten;
  2. Veel AED’s zijn niet zomaar mee te nemen, omdat ze achter een pincodeslot in een kast hangen: Dit leidt ertoe dat mensen na raadpleging van de EHBO app voor een gesloten kast kunnen komen te staan. Ook dit kan levens kosten. HartslagNu kiest er bewust voor om de pincode niet openbaar te maken, omdat dit de kans op diefstal kan vergroten;
  3. Niet alle AED-eigenaren willen dat de locatie van hun AED in een openbare app (van het Rode Kruis) zichtbaar wordt gemaakt. Men vreest onder meer dat de AED dan sneller gestolen of vernield wordt;
  4. De app van het Rode Kruis is op dit moment niet up-to-date. Het baart ons zorgen dat een app die levens beoogt te redden met onjuiste gegevens in de lucht blijft. AED’s worden momenteel bovendien in de EHBO app geladen zonder toestemming van eigenaren. Dit leidt tot bezwaren op het gebied van de AVG. Eigenaren melden zich hierover bij HartslagNu.

Nogmaals, het bestuurlijk terugtrekken van het Rode Kruis heeft geen gevolgen voor de voortgang van het oproepsysteem en de besturing van HartslagNu. De regionale ambulancevoorzieningen en de Hartstichting blijven onder onafhankelijk voorzitterschap onverkort actief voor HartslagNu.

Met vriendelijke groet,
Team HartslagNu