De nieuwsbrief december 2017 is reeds per mail naar alle verenigingen gestuurd.
Het is mogelijk om deze hier online ook te lezen. De mail mag naar alle bestuursleden en leden van de bij EHBO Nederland aangesloten verenigingen worden verspreidt.