Concept Richtlijn Duursport en Hardlopen

De eerste evenementspecifieke richtlijn bij de Veldnorm Evenementenzorg is gepubliceerd. Dit betreft het concept van de Richtlijn Duursport en Hardlopen. Deze richtlijn is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep en geeft handvatten voor goede zorg op Duursport en Hardloop evenementen. Het document is opgedeeld in organisatorische- en operationele aspecten, medisch inhoudelijke richtlijnen en ketenzorg. Voor zowel evenementenzorgorganisaties (EZO), evenementenzorgverleners, als voor organisatoren van evenementen zijn praktische richtlijnen opgesteld. Bij het document zijn tevens twee aparte werkwijzen voor het koelen bij inspanningsgerelateerde hitteberoerte toegevoegd.

De documenten zijn te downloaden via de website van de Veldnorm Evenementenzorg, pagina Richtlijnen

Het document betreft een conceptversie. Tot 25 maart 2022 is het mogelijk om commentaar te leveren op het concept van de richtlijn. Dat kan via dit formulier.

Evenementenzorg tijdens COVID-19

Na het versoepelen van de coronamaatregelen kunnen steeds meer evenementen weer plaatsvinden. Voor de zorg op evenementen geldt dat de richtlijnen van de Rijksoverheid te allen tijde leidend zijn. Dat geldt zowel voor quarantaineregels en het testen voor toegang voor zorgverleners als voor de zorg aan zorgvragers op een evenement.

In de Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVID-19 staat beschreven hoe te handelen tijdens zorg op evenementen. Niet alle beschreven voorzorgen zijn nog actueel sinds het loslaten van veel maatregelen. De projectgroep onderzoekt hoe we het document zo vorm kunnen geven dat het bruikbaar is bij veranderende maatregelen rondom het coronavirus. Het advies is om bij verdenking op een besmetting met het coronavirus de voorzorgsmaatregelen uit de richtlijn en zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid en het RIVM te volgen.

Vraag en antwoord (FAQ)

In de nieuwsbrief van februari riepen we op om vragen in te sturen. Helaas zijn er slechts een beperkt aantal vragen binnengekomen. Zodoende verlengen we de mogelijkheid tot het insturen van vragen tot en met 15 maart 2022. Daarna zullen we in de nieuwsbrief van eind maart opnieuw aandacht besteden aan veelgestelde vragen.

Indien er voldoende animo is zal er een aparte online sessie worden georganiseerd waar de vragen besproken worden.

Stel je vraag over de Veldnorm Evenementenzorg via het formulier.

Een overzicht van veel gestelde vragen is ook te vinden op onze website.