Veldnorm evenementenzorg.

Voor de organisatie van Evenementen in Nederland is men bezig een Veldnorm Evenementenzorg te ontwikkelen. De EHBO verenigingen hebben na de kerstdagen de vraag gekregen om een enquête in te vullen welke door de werkgroep gemaakt was.

 

284 verenigingen, waarvan 28 van EHBO Nederland, hebben de enquête ingevuld. Met 82 vragen was dit een behoorlijke klus, maar de ingevulde gegevens hebben een schat aan informatie gegeven. Onder andere over waar wij allemaal mee bezig zijn om, met de inzet van vele vrijwilligers, het mogelijk te maken dat de zorg bij evenementen geleverd kan worden.

De bedoeling is dat de gegevensinput verder wordt verwerkt in de te ontwerpen Veldnorm Evenementenzorg voor zowel de vrijwilligers als de beroepszorgverleners.

 

Zaterdag 27 januari j.l. is in de expertgroep Eerste Hulp de enquête besproken. Naar aanleiding hiervan wordt er verder onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld uniforme slachtofferregistratie, verantwoordelijkheden, verzekeringen, herkenbaarheid, geheimhouding, draaiboek en evaluatie evenement, wat moet er facilitair aanwezig zijn voor het verlenen van zorg en wat moet er facilitair aanwezig zijn voor de zorgverleners.

Het is de bedoeling dat de Veldnorm Evenementenzorg tegen de zomer compleet is en geaccordeerd kan worden. Daarna kan het ingevoerd worden als document bij een Evenementenvergunning. 

Wilt u weten wat de antwoorden waren op de vragen of wilt u meer weten over de Veldnorm Evenementenzorg kijk dan op www.evenmentenz.org

De vragenlijst met antwoorden is te lang om op te nemen op onze site. Maar is wel via deze link te bekijken : http://www.evenementenz.org/downloads/VnEZ_VragenlijstEHBO_Jan2018_Pub.pdf

 

Inmiddels is er tijdelijke versie van de veldnormzorg.

Deze is te vinden op de volgende site:

http://www.evenementenz.org/wp/internetconsultatie-veldnorm-concept-1-juni-2018/