Beste leden,

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een Informatieblad “Gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen gepubliceerd”. Naar aanleiding hiervan zijn wij als bestuur de voorbereidingen aan het treffen voor de gevraagde wijzigingen in de statuten, welke aan u zullen worden voorgelegd en notarieel moeten worden bekrachtigd. Ten gevolge hiervan zullen wij ook moeten kijken naar het huishoudelijk reglement. Deze exercitie voer ik ook uit voor EHBO Nederland.

Rob Lange