Memo Landelijke wedstrijd en AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese verordening, die per genoemde datum de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt, stelt hoge eisen aan het waarborgen van uw privacy. De wedstrijdcommissie van EHBO Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze memo willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens met betrekking tot de landelijke wedstrijden.