LANDELIJKE WEDSTRIJD EHBO NEDERLAND

Beste leden van EHBO Nederland,

In de Nieuwsbrief van augustus 2023 stond al een aankondiging voor de landelijke wedstrijd van 16 maart 2024. Inmiddels is bekend dat deze, samen met de ALV, gehouden gaat worden in Markelo –Diepenheim.

EHBO Nederland staat in de wereld van de EHBO bekend om zijn  wedstrijden. Elk jaar probeert de wedstrijdcommissie samen met de organiserende vereniging er iets moois van te maken. Hiervoor hanteren we een aantal uitgangspunten. Allereerst vinden we gezelligheid en onderlinge ontmoeting erg belangrijk. Samen met eerste hulpverleners van andere verenigingen praten en ervaringen uitwisselen over datgene wat ons verbindt: EHBO.

In de tweede plaats vinden wij de kwaliteit van de eerste hulpverlening belangrijk. Eerste hulpverleners zijn vaak de eerste schakel in een keten van medische zorg. Hun handelingen zijn van essentieel belang voor het verdere verloop van het herstel en soms zelfs het overleven van het slachtoffer. Het is daarom van belang dat eerste hulpverleners goed toegerust zijn voor hun taak. Hiervoor volgen zij hun lessen op de verenigingen. Wedstrijden geven een extra dimensie aan het eerste hulp onderwijs. In een voor hen vreemde omgeving en onder andere omstandigheden, zoals zij die ook in de praktijk ervaren, doen de deelnemers aan de wedstrijd een schat aan ervaring op.

Het meeste leer je buiten je eigen comfort zone en wedstrijden bieden de veilige ruimte waarin de deelnemers hun kennis en vaardigheden kunnen toetsen in realistische scenario’s. Omdat er voor de organisatie van de wedstrijd veel zaken geregeld moeten worden, is er een planning gemaakt. Twee zaken, waarmee rekening gehouden moet worden, zijn het aantal deelnemende ploegen en de inschrijvingstermijn. Het minimum aantal ploegen dat aangemeld moet zijn om de wedstrijd door te laten gaan is gesteld op zes ploegen. Het maximale aantal ploegen is gesteld op 16. De inschrijftermijn voor het aanmelden van ploegen is vastgesteld op 15 januari 2024. Voor het aanmelden van uw ploeg(en) kunt u gebruik maken van onderstaand inschrijfformulier. 

Natuurlijk zijn wedstrijden spannend. Maar het is geen examen, waarin het erop of eronder is en waarin je óf slaagt óf zakt. Er zijn geen winnaars of verliezers, maar feitelijk is iedereen winnaar. Iedereen wordt er een betere eerste hulpverlener door en de juryleden en Lotus zijn erop gefocust om daaraan een steentje bij te dragen door het geven van bijvoorbeeld tips na een wedstrijdonderdeel, zonder vooroordeel. En het is waar: alleen de beste krijgt de Award.

Dit jaar kon de wedstrijd niet doorgaan vanwege te weinig aangemelde ploegen. Het aantal redenen dat daarvoor aangedragen werd, was divers. Zo was de maand mei niet ideaal, omdat de lessen bij veel verenigingen al gestopt waren en men daardoor moeilijk aan eerste hulpverleners kon komen. Ook begon in mei voor veel verenigingen het evenementenseizoen, waarvoor ook eerste hulpverleners ter beschikking gesteld moesten worden.

Mede om die redenen is gekozen om de ALV en de wedstrijd in maart te organiseren. We hopen echt dat er zich nu minimaal zes ploegen aanmelden, maar liever meer. Graag zelfs.

Doet uw vereniging mee?
In de komende Nieuwsbrieven willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Vriendelijke groeten,
de leden van de wedstrijdcommissie: Klaske, Monica en Hans