Onderscheidingen

–update maart 2024–

De nieuwe regeling

In de nieuwe regeling moet de aanvraag voor een onderscheiding vergezeld gaan van de opgave wie de onderscheiding(en) zal uitreiken (bv. artsdocent, voorzitter van de vereniging, instructeur eerste hulp, erelid, burgermeester of wethouder). Alleen aanvragen waarop duidelijk is weer gegeven door wie de onderscheiding zal worden uitgereikt, worden in behandeling genomen. EHBO Nederland houdt daarnaast de mogelijkheid open om in bijzondere gevallen uitreikingen van bv. de gouden jubileumspeld met diamantje door de bestuursleden van EHBO Nederland uit te reiken.   “De jubileumspeld blijft een onderscheiding van EHBO Nederland”

De algemene criteria voor de toekenning blijft een taak van het bestuur. De onderscheidingen kunnen worden toegekend aan:

  1. EHBO-er (ster) welke 25 jaar in het bezit is van een geldig Eerste Hulpdiploma
  2. Arts-docent welke 25 jaar lang verbonden is aan een vereniging Een bestuurslid van een vereniging die 25 jaar een bestuursfunctie heeft verricht Een instructeur Eerste Hulp welke 25 jaar in het bezit is van de aantekening instructeur Eerste Hulp Een Lotus slachtoffer welke 25 jaar in het bezit is van de aantekening Lotus
  3. EHBO-er (ster) welke 40 jaar in het bezit is van een geldig Eerste Hulpdiploma Arts-docent welke 40 jaar lang verbonden is aan een vereniging Een bestuurslid van een vereniging die 40 jaar een bestuursfunctie heeft verricht Een instructeur Eerste Hulp welke 40 jaar in het bezit is van de aantekening instructeur Eerste Hulp Een Lotus slachtoffer welke 40 jaar in het bezit is van de aantekening Lotus
  4. EHBO-er (ster) welke 50 jaar in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp
  5. EHBO-er (ster) welke 60 jaar in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp
  6. Bij erelidmaatschap of verdienste in het belang van de vereniging EHBO Nederland of landelijk belang 

Regeling voor Jubilea van leden en EHBO Verenigingen aangesloten bij EHBO Nederland

EHBO Nederland heeft een bijzondere waardering voor de inzet van alle leden, bestuursleden en instructeurs Eerste Hulp die zich verdienstelijk maken voor de Eerste Hulp. Vanaf de oprichting van EHBO Nederland heeft het bestuur besloten onderscheidingen uit te reiken voor jubilea van 25-, 40-, 50- en 60 jaar lidmaatschap van leden van een plaatselijke EHBO vereniging aangesloten bij EHBO Nederland. Voor het toekennen van een onderscheiding heeft het bestuur van EHBO Nederland een aantal regels opgesteld:

Algemene criteria voor toekenning van een onderscheiding

Voor alle aanvragen dient de vereniging bij het voorstel de naam van degene door wie deze onderscheiding zal worden uitgereikt, in te vullen:

A Jubileumspeld in zilver

25 jaar EHBO-er (ster)

B Jubileumspeld in zilver met zirkonia

25 jaar arts-docent

25 jaar bestuurslid 

25 jaar instructeur Eerste Hulp 

25 jaar LOTUS slachtoffer 

25 jaar EHBO-er (ster) met bijzondere verdienste

C Jubileumspeld in goud op zilver

40 jaar EHBO-er (ster)

40 jaar arts-docent 

40 jaar bestuurslid 

40 jaar instructeur Eerste Hulp 

40 jaar LOTUS slachtoffer

D Jubileumspeld goud op zilver met briljantje

50 jaar EHBO-er (ster)

E Jubileumspeld goud op zilver met robijntje

60 jaar EHBO-er (ster)

Deze onderscheiding kan worden uitgereikt door een bestuurder van EHBO Nederland of de vereniging vult bij de aanvraag de naam in van degene door wie deze onderscheiding zal worden uitgereikt.

F Jubileumspeld in goud met diamantje Bij erelidmaatschap of verdienste in het belang van de vereniging EHBO Nederland of landelijk belang. Deze onderscheiding kan alleen worden uitgereikt door een bestuurder van EHBO Nederland
  • Onderscheidingen kunnen slechts één maal per categorie aan een desbetreffende persoon worden aangeboden.
  • Het diploma Eerste Hulp van de te onderscheiden persoon dient nog ten minste een maand na de uitreikingsdatum geldig te zijn.

Vanaf 20 mei 2017 kunnen verenigingen ook een zilveren munt met afbeelding van de EHBO Nederland Award in houder, verpakt in een fluwelen zakje, bestellen. Dit is een collectors item.

Deze bijzondere munt kan bijvoorbeeld uitgereikt worden aan iemand die een speciale verdienste voor de vereniging heeft verricht of iemand die een bepaalde tijd lid is van de vereniging, maar nog niet in aanmerking komt voor een onderscheiding.

Voor deze munt moeten wij wel kosten in rekening brengen. De prijs bedraagt € 20,- per stuk, inclusief verzendkosten.