EHBO Nederland behartigt de belangen van de eerste hulpverlener en de bij haar aangesloten verenigingen in de breedste zin van het woord en faciliteert deze zonder dwingende regels voor te schrijven.