EHBO Nederland is op zoek naar enthousiaste bestuursleden

EHBO Nederland is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De koepelorganisatie ondersteunt de bij haar aangesloten zelfstandige verenigingen op het gebied van eerste hulp bij ongelukken. De zelfstandige verenigingen hebben allemaal vrijwilligers als leden. Zij besturen hun plaatselijke vereniging, organiseren opleidingen, regelen eerste hulp bij plaatselijke evenementen, trainingen en onderhouden contacten met zusterverenigingen.

Het landelijk bestuur behartigt de belangen van de eerste hulpverlener en de bij haar aangesloten verenigingen in de breedste zin van het woord en faciliteert de hulpvragen op bestuurlijk niveau. De landelijke organisatie wordt op haar beurt weer ondersteund door Interactie te Ede.

Om de continuïteit van de vereniging met een duidelijk maatschappelijke doelstelling te laten voortbestaan zijn wij opzoek naar enthousiaste bestuursleden die mee willen denken over de landelijke ontwikkelingen binnen de eerste hulp verlening en daarmee de vertaling naar de plaatselijke verenigingen. Dat betekent dat wij steeds op zoek zijn naar nieuwe toegevoegde waarden voor de vrijwilliger.

Het bestuur onderhoudt contacten met gelijk gerichte organisaties welke zich bezig houden met de eerste hulpverlening in de breedste zin van het woord. Jaarlijks organiseert het bestuur samen met een van de aangesloten verenigingen een landelijke wedstrijd en/of oefening. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt altijd voorafgaand aan de Landelijke wedstrijd gehouden.

Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar naast de Algemene Ledenvergadering. Bestuursvergaderingen vinden in de regel in de avond plaats. Daarnaast zijn er enkele overleggen met zuster organisaties die onderling binnen het bestuur worden verdeeld. De uitvoerende taken die met de functies samenhangen zijn ondergebracht in de bestuurlijke portefeuilleverdeling en worden voornamelijk uitgevoerd door een ondersteunend bureau. Een bestuursfunctie is onbezoldigd en de gemaakte kosten zijn declarabel.

Tijdbesteding: enkele uren per maand. Deze zijn naast de geplande vergaderingen en zijn naar eigen inzicht flexibel in te vullen.

Reacties kunnen worden gezonden naar het bureau, Interactie, Horapark 9, 6717 LZ Ede. Voor meer informatie betreffende de vacatures en de invulling daarvan kunt zich wenden tot de voorzitter Hans Vos, tel. 06 – 50 23 51 89 of voorzitter@ehbonederland.nl en bij de secretaris Gonnie van Esschoten, tel. 06 11903890 of Gonnieve@ziggo.nl.