Medicall lifesuport is al enige tijd de vaste leverancier van EHBO Nederland promotiemateriaal

Via de website kun je informatie opvragen.

Website Medicalllifesupport

Naast het promotiemateriaal levert Medicall lifespport ook verbandmiddelen en ander oefenmateriaal.