Beste lezers,

In verband met het huidige coronavirus, waarvan we niet weten hoe lang dit nog gaat duren, laat het bestuur van EHBO Nederland u hierbij weten dat, na diepgaande overweging, de Algemene Ledenvergadering en aansluitend de landelijke wedstrijd, welke gehouden zouden worden op 9 mei 2020 in Ede, tot nader order worden uitgesteld. Wanneer de situatie het weer toe laat zullen we een nieuwe datum plannen en u hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Wij hopen dat de reeds aangemelde ploegen voor de wedstrijd dan ook weer present zullen zijn en dat tegen die tijd er ook weer nieuwe verenigingen zullen zijn die zich aanmelden voor de wedstrijd.

Wij bedanken hierbij iedereen die zich tot nu toe heeft ingezet voor de organisatie en voorbereidingen voor zowel de Algemene Ledenvergadering als de wedstrijd, met name Hans en Patricia van de wedstrijdcommissie en Amy van bureau Interactie.

Let goed op elkaar en blijf gezond.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van EHBO Nederland.

Gonnie van Esschoten Secretaris Mob: 06-11903890 E-mail: Gonnieve@ziggo.nl