EHBO Nederland > Home

 

EHBO Nederland is een jonge, dynamische koepelorganisatie die het belang van de vrijwillige EHBO'er hoog in het vaandel heeft staan.

 

Aanmelden wedstrijdploegen voor de landelijke wedstrijd 2016 in Hoek van Holland
 

Op 28 mei aanstaande vindt de ALV en landelijke wedstrijd plaats in Hoek van Holland. Wedstrijdploegen kunnen zich weer aanmelden.
Voor meer informatie zie de
pagina van de Wedstrijdcommissie.

Opgave ledenaantal aangesloten verenigingen EHBO Nederland.

We verzoeken de secretariaten van verenigingen die aangesloten zijn bij EHBO Nederland weer om de leden en cursistenaantallen per 1 januari 2016 door te geven.U vindt de brief en het formulier hier, als u het formulier heeft ingevuld kunt u het formulier hier mailen.

Campagne van de Hartstichting

In de Nieuwsflits van december heeft u kunnen lezen dat de Hartstichting is gestart met het voeren van een landelijke campagne om mensen die kunnen reanimeren, zich te laten aanmelden bij het landelijk oproepsysteem. Jaarlijks kunnen er vele levens gered worden wanneer deze mensen opgeroepen worden wanneer er een hartstilstand in hun buurt plaatsvindt. Het zou geweldig zijn als de Hartstichting de handen ineen kan slaan met professionals in de zorg om de overlevingskans op een hartstilstand te vergroten.

Achtergrond In Nederland zijn er ongeveer 2 miljoen mensen die recentelijk (max. 2 jaar geleden) een reanimatiecursus hebben gevolgd. Toch sterven er per dag nog altijd gemiddeld 35 mensen aan een hartstilstand. Professionals in de zorg weten hoe belangrijk het is om bij een hartstilstand zo snel mogelijk te handelen. Hersencellen raken na 4 tot 6 minuten zonder zuurstof onherstelbaar beschadigd. De overlevingskans moet worden verhoog en dit is mogelijk wanneer er binnen 6 minuten mensen ter plekke zijn die de juiste hulp bieden: 112 bellen, starten met reanimeren en een AED inzetten. Ambulances doen er maximaal 15 minuten over om ter plaatse te komen en zijn er vaak niet binnen de cruciale eerste 6 minuten na een hartstilstand.

Daarom worden mensen die kunnen reanimeren via een bericht op hun telefoon opgeroepen wanneer er een hatstilstand bij hun in de buurt plaatsvindt. ZO overbruggen zij de cruciale eerste minuten totdat de ambulance arriveert.

Campagne

Op dit moment zijn er ruim 90.000 mensen aangemeld in het oproepsysteem. Om overal in Nederland binnen 6 minuten hulp te kunnen bieden zijn er minstens 170.000 mensen nodig die zich hebben aangemeld in het oproepsysteem. Veel mensen zijn niet bekend met het oproepsysteem terwijl ze wel kunnen reanimeren. De Hartstichting wil via deze landelijke campagne iedereen die kan reanimeren oproepen, om zich aan te melden bij het oproepsysteem. De slogan voor de campagne luidt als volgt: HAND IN HAND VOOR HET LEVEN. Deze slogan duidt op de reanimatiehouding, 2 handen in elkaar, die door het reanimeren proberen een leven te redden. De campagne is op 7 december gestart en loopt door in 2016. Deze campagne wordt gericht op heel Nederland (via TV, online), reanimatie instructeurs en (zorg)professionals; mensen die beroepsmatig hebben leren reanimeren.

Hoe werkt het oproepsysteem?

Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich, na het volgen van een reanimatiecursus, aanmelden via www.hartstichting.nl/aanmelden-burgerhulpverlener. Op het moment dat de meldkamer een melding krijgt over een hartstilstand schakelt zij, direct na het uitsturen van de ambulance(s), het oproepsysteem in. Dit systeem verstuurd een sms-bericht naar de mensen die kunnen reanimeren en zich in de buurt van het slachtoffer bevinden (straal van ± 1000 meter). Het bericht bevat de locatie waar het slachtoffer zich bevindt met de boodschap daarheen te gaan en te starten met reanimatie of om een bepaalde AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan. Deze manier van inzet van buurtbewoners via een sms-oproep uit de 112-centrale om de aanrijtijd van ambulances te overbruggen, is uniek in de wereld. Nergens worden burgers op deze manier opgeroepen voor reanimatie bij een hartstilstand. Op de website https://www.hartstichting.nl/doemee/oproepsysteem-reanimatie zijn veel gestelde vragen over dit onderwerp te vinden.

 

EHBO Nederland ondersteunt deze campagne van harte en hoopt op deze manier haar leden die bevoegd zijn te reanimeren, te stimuleren zich aan te melden bij dit landelijk oproepsysteem.

Geslaagde ALV en wedstrijddag te Rijssen

Op 30 mei 2015 vond de ALV en Landelijke wedstrijd van EHBO Nederland plaats. In Rijssen -in samenwerking met de EHBO Vereniging Rijssen die dit jaar 70 jaar bestaat- beleefden we een zeer geslaagde wedstrijddag In totaal streden 17 ploegen om de felbegeerde en nieuwe EHBO Nederland Award.Het thema van dit jaar was " Hoteldebotel". Er waren een groot aantal ongeval situaties die allen in de sfeer en omgeving van het Hotel Sallandse Heuvelrug waren gesitueerd. De zinderende finale was een heuse John Cleese ontknoping met een stevig aantal pittige ongevallen. In de finale kwamen de ploeg van de vereniging Sappemeer uit tegen de ploeg Heeswijk Dinther I. Heeswijk Dinther I presteerde het best en mag de nieuwe EHBO Nederland trofee een jaar in bezit hebben. We feliciteren de ploeg met het mooie resultaat. De puntenlijst is te downloaden via de pagina van de wedstrijdcommissie. Hier verschijnt binnenkort ook een uitgebreider verslag van de wedstrijd. Foto's van de wedstrijd zijn te bekijken via het EHBO Nederland foto album.

Concept verslag ALV 2015.

Het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering 2015 die dit jaar plaatsvond te Rijssen is voor de aangesloten verenigingen te downloaden via de Leden Login pagina op deze site.
Het verslag wordt tijdens de ALV 2016 formeel ter goedkeuring aangeboden aan de leden. In de vergadering van 2014 is na een vraag van een van de verenigingen besloten om de concept notulen via de website ter beschikking te stellen zodat optimale openheid en transparantie wordt geboden.

Nieuwe versie Secretariaatsmap EHBO Nederland beschikbaar.>

De nieuwste versie van de secretariaatsmap is als PDF bestand beschikbaar en te downloaden via deze site.
De secretariaatsmap is te vinden in het besloten "leden login" gedeelte bij "Notulen". U kunt de secretariaatsmap downloaden en op uw PC raadplegen of zelf printen als u daar de voorkeur aan geeft. De map wordt regelmatig bijgewerkt. Hiermee realiseert EHBO Nederland een belangrijke kostenbesparing op druk- en verzendkosten.

Inzet van vrijwilligers

Veel verenigingen zorgen voor de inzet van vrijwilligers bij een evenement. Het spreekt voor zich dat het bestuur van een EHBO vereniging de inzet van de leden goed wil regelen en sluitende afspraken wil maken met de organisator van zo'n evenement. Zolang alles goed gaat is er zelden een probleem of discussie. Als er iets niet goed gaat dan ligt dit nog wel eens anders. Wie is aansprakelijk? Bij wie kan er "verhaal" worden gehaald?  EHBO Nederland kreeg hier vragen over en heeft door het verzamelen van de " Best Practices " een concept vrijwillligers contract opgesteld dat kan dienen als leidraad bij het maken van afspraken met de organisator van een evenement. Het spreekt voor zich dat EHBO Nederland niet aansprakelijk is voor inhoud en uitvoering van de overeenkomst. U vind de overeenkomst op de pagina voor leden (zie onder Notulen) via de leden login.

Formulieren Jeugd Eerste Hulp nu downloaden via Jeugd Eerste Hulp pagina.

De commissie Jeugd Eerste Hulp heeft de formulieren J1 en J2  voor de aanvraag voor het de cursus en het examen Jeugd Eerste Hulp nu aangepast en op de site geplaatst. De PDF bestanden kunnen worden gedownload, opgeslagen op uw computer en daarna kan het PDF formulier worden ingevuld (het is een bewerkbaar formulier) en via mail verzonden aan de commissie. Hiermee is weer een stap gezet in het goedkoper en sneller verwerken van de aanvragen.
Voor meer informatie over de commissie en de formulieren zie de pagina van de
commissie Jeugd Eerste Hulp.

____________________________________________________

Nieuw lesboek Eerste Hulp aan kinderen verkrijgbaar

De nieuwste uitgave van EHBO Nederland - Eerste Hulp aan kinderen is nu verkrijgbaar via onze webshop.  De uitgave is gebaseerd op de nieuwste richtlijnen van het Oranje Kruis.
De prijs voor leden is € 17,50 per stuk (excl. verzendkosten) , voor niet aangesloten verenigingen is de prijs € 19,95. (excl. verzendkosten).

____________________________________________________

Nieuwe EHBO lesboeken leverbaar!

In de webshop van EHBO Nederland zijn nu ook de lesboeken Leren en Doen te bestellen. Deze uitgave van de Nationale Bond is nu ook leverbaar met een fraai omslag met een uitstraling die past bij EHBO Nederland. De uitgave is geheel bijgewerkt volgens de laatste richtlijnen van het Oranje Kruis. Bij deze uitgave is tevens een CD voor docenten leverbaar.

Voor meer informatie zie onze webshop.

____________________________________________________

EHBO Nederland, Postbus 72  3755 ZH  EEMNES                    Tel: 035-5382538

Fax: 035-5318070                                                        E-mail: info@ehbo.nl

Nieuwsflits 1 - 2016

  • Van de Voorzitter - Jaarrede ALV
  • Bestuurslid Robert Putz neemt afscheid
  • Verslag landelijke wedstrijd Hoek van Holland
  • Uitgereikte onderscheidingen
  • EHBO Rhoon 60 jaar!
  • De Pen: 100 jaar Ver. Hoek van Holland
  • De Pen: EHBO anno 2016

Download hier de pdf

Design: Seashore Media © 2011 - 2017 EHBO Nederland